$categories Object
(
|    term_id = Integer(3) 480
|    name = String(54) "dia internacional de la lucha contra el cancer de mama"
|    slug = String(54) "dia-internacional-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama"
|    term_group = Integer(1) 0
|    term_taxonomy_id = Integer(3) 480
|    taxonomy = String(8) "post_tag"
|    description = String(0) ""
|    parent = Integer(1) 0
|    count = Integer(1) 1
|    filter = String(3) "raw"
)